veteranendag.nl
Colofon

Een impressie van Bosnië EUFOR

Op 2 december 2004 droegen de NAVO-troepen het commando in Bosnië-Herzegovina over aan de EU. De European Union Force (EUFOR) zette de taken van SFOR voort onder de naam Althea.
Het belangrijkste doel was de voormalige strijdende partijen ervan te weerhouden het conflict opnieuw aan te gaan en erop toe te zien dat de Dayton-akkoorden werden nageleefd.

Bron: Ministerie van Defensie

Rieks, Perzische Golf 1988 Op weg naar Libanon, 1979-1985 Kwartiermakers naar Mali, 2013-nu Vertrek naar Tsjaad, 2008-2009 Per schip naar Somalië, 2005-nu Van Schiphol naar Soedan, 2004-nu Met de boot naar Korea,1950-1955 Genisten naar Burundi, 2004-nu Andreas, Nederlands Nieuw-Guinea 1962 Kwartiermakers naar Turkije, 2013-nu Hulp naar Haïti, 2010 Rieks Rinke Andreas Rinke, Afghanistan 2008 Mike Roy Mike, Afghanistan 2006-2007 Roy, Rwanda 1994

Vertrek - Afscheid nemen

Vertrek - Afscheid nemen

Na lang voorbereiden komt het moment dat de militair uitgezonden wordt. Het moment van vertrek is vaak ceremonieel met toespraken. Voor de militair en zijn relatie is het vooral een emotioneel moment. Ze nemen voor een lange periode afscheid.

Bij een schip in de Golfoorlog, 1991-1992 Kamp bouwen in Mali, 2013-nu Bezoek aan kamp in Tsjaad, 2008-2009 Met fiets aan dek bij Libanon, 2006-2008 Bezoek aan kamp in Soedan, 2008-2009 Kamp met Patriots in Turkije, 2013-nu Kampen in Afghanistan, 2002-nu Elie, Korea 1953-1954 Paleis als 'kamp' in Jemen, 1963-1964 Elie Renée Willem Rieks Andreas Rinke Renée, Soedan 2010 Willem, Irak 2008-2009 Rieks, Perzische Golf 1988 Andreas, Nederlands Nieuw-Guinea 1962 Rinke, Afghanistan 2008

Kampleven - Van tent tot container

Kampleven - Van tent tot container

Het onderkomen van militairen bestond lange tijd uit tentenkampen. Nu verblijven ze in containers die van diverse gemakken zijn voorzien. Slapen, wassen, spelletjes spelen, sporten en feestdagen vieren: het hoort bij het leven op een militair kamp.

Aankomst vliegtuig in Mali, 2013-nu Een lange missie in Palestina, 1956-nu Escorte schepen bij Irak en Iran, 1987-1989 Vervoer in Haïti, 1994-1996 Nederlands in Namibië, 1989-1990 Een waarnemer in Egypte, 1956 Bouwen in Burundi, 2004-nu Hoge gasten in Libanon, 1979-1985 Transport voertuigen in Liberia, 2009 Trainingen geven in Soedan, 2004-nu Olav Anne Marije Willem Renée Patriots bij Adana in Turkije, 2013-nu Een impressie van Bosnië, 2004-nu Elfstedentocht in Afghanistan, 2002-nu Varen en vliegen bij Afghanistan, 2001-nu Transport Patriots in Turkije, 2003 Transport voertuigen in Liberia, 2009 Olav, Libanon 1983 Anne Marije, Somalië 2011-2012 Willem, Irak 2008-2009 Renée, Soedan 2010 Mike Roy Mike, Afghanistan 2006-2007 Roy, Rwanda 1994

Dagelijks leven - 24 uur paraat

Dagelijks leven - 24 uur paraat

Het dagelijks leven van een militair kent vele activiteiten. Het militaire kamp is net een klein dorp met riolering, waterleiding en elektriciteit. Op vaste tijden wordt er gegeten. Pas ‘s avonds wordt het rustig, ook al wordt er ‘s nachts wachtgelopen.

Souvenir uit Libanon, 1979-1985 Thuisfront en de media in Afghanistan, 2002-nu Piratenfilm kijken, thuis en bij Somalië, 2005-nu Terugkeer uit Korea, 1950-1955 Thuisfront groet missie in Turkije, 2013-nu Conferentie over Nieuw-Guinea, 1949-1962 Willem Boudewijn Rinke Elie Andreas Andreas, Nederlands Nieuw-Guinea 1962 Boudewijn, Bosnië 1992-1996 Elie, Korea 1953-1954 Rinke, Afghanistan 2008 Willem, Irak 2008-2009 Mike Roy Mike, Afghanistan, 2006-2007 Roy, Rwanda 1994

Thuisfront - Groeten uit...

Thuisfront - Groeten uit...

Vroeger hadden soldaten contact met het thuisfront via de post, later kon men berichten sturen met radio en grammofoonplaten. Nu gaat het contact veel sneller door de telefoon en internet. Toch is het missen van je vrienden en familie van alle tijden.

Riskante patrouilles op de Balkan, 1947-1950 Waarnemen in Libanon, 1958 Vluchten uit Congo,1960-1963 Zeeslag bij Nieuw-Guinea, 1949-1962 Op patrouille in Libanon, 1979-1985 De Zuiderkruis in de Golfoorlog, 1991-1992 Patrouilleren in Tsjaad, 2008-2009 Actie tegen piraten bij Somalië, 2005-nu Controle zee bij Libanon, 2006-2008 Vechten in Afghanistan, 2001-nu De VN in Ethiopië en Eritrea, 2000-2003 Uitdelen hulp in Haïti na aardbeving, 2010 Orde handhaven in Afghanistan, 2002-nu Trainen voor missie in Mali, 2013-nu Propagandaposter over Korea, 1950-1955 Aanleiding missie in Israël-Egypte, 1982-1995 Elie Boudewijn Olav Anne Marije Op patrouille in Irak, 2003-nu Opleiding militairen in Irak, 2004-2012 Vervoer van Patriots door Turkije, 2013-nu Boudewijn, Bosnië 1992-1996 Elie, Korea 1953-1954 Olav, Libanon 1983 Anne Marije, Somalië 2011-2012 Roy Mike Roy, Rwanda 1994 Mike, Afghanistan 2006-2007

Contact - Arresteren en communiceren

Contact - Arresteren en communiceren

Militairen gaan naar een conflictgebied met een doel; vrede herstellen of behouden. Geweld en arrestaties zijn vaak noodzakelijk. Maar ook is er vreedzaam contact met de plaatselijke bevolking. Onderhandelen, begeleiden en hulpverlenen is erg belangrijk.

Herdenken van Korea, 1950-1955 Onderscheidingen voor Afghanistan, 2002-nu Onderzeeboot terug uit Afghanistan, 2001-nu Herdenking en reünie Nieuw-Guinea, 1949-1962 Oliedrums in oorlog Irak-Iran, 1987-1989 Herdenking Thomson in Albanië, 1997-2002 Afscheid van Libanon, 2006-2008 Medailles voor Congo-missie, 2005-2012 Herinneringsmedailles voor Haïti, 2010 Waardering na Libanon, 1979-1985 Boudewijn Elie Anne Marije Boudewijn, Bosnië 1992-1996 Elie, Korea 1953-1954 Anne Marije, Somalië 2011-2012 Mike Roy Mike, Afghanistan 2006-2007 Roy, Rwanda 1994

Terugblik - Welkom thuis!

Terugblik - Welkom thuis!

De missie zit erop. De militair kan naar huis en zijn oude leven weer oppakken. Soms is het moeilijk om terug te keren naar het leven van vóór de missie. Defensie begeleidt militairen bij hun terugkeer. Bovendien krijgen allen een herinneringsmedaille.

1982-1995 Israël en Egypte 1965-1966 Pakistan - India 1950-1955 Korea-oorlog 1956 Egypte en Suez 1979-1985 Libanon 1960-1963 Congo 1963-1964 Jemen 1947-1950 Balkan 2003 Turkije 1949-1962 Nieuw-Guinea 1989-1990 Namibië / Zuid-West Afrika 1987-1989 Oorlog Irak en Iran 1990-1991 Golfoorlog 1991-1997 Angola 1991-2007 Voormalig Joegoslavië 1992-1993 Cambodja 1993 Zuid-Afrika 1993-1994 Rwanda 1993-1995 Mozambique 1993-2004 Moldavië 1994-1996 Georgië 1994-1996 Haïti 1997-2002 Albanië 1998-2001 Cyprus 2000-2003 Ethiopië en Eritrea 2001-nu Afghanistan (Enduring Freedom) 2002-nu Afghanistan (ISAF) 2005-2006 Atjeh 2003-2004 Liberia 2013-nu Turkije 2005-nu Somalië (piraten) 2010 Haïti (aardbeving) 2006-2008 Libanon (zee) 2008-2009 Tsjaad 2013-nu Mali 2005-nu Soedan 1940-1945 Tweede Wereldoorlog 1945-1950 Nederlands-Indië 1940-1945 Tweede Wereldoorlog

Missies - Overzichtskaart

Missies - Overzichtskaart

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn Nederlandse militairen bij veel internationale operaties betrokken. Het gaat om meer dan 100 missies, meestal onder de vlag van de VN, de EU, de NAVO en de OVSE. Hier is een selectie van ongeveer 40 missies te zien.

De wereld van de veteranen

Veteranen hebben Nederland gediend onder oorlogsomstandigheden en tijdens vredesmissies.
Deze missiekaart toont een selectie uit de ruim honderd militaire missies die in opdracht van de Nederlandse regering zijn uitgevoerd, van de Tweede Wereldoorlog tot en met Mali. Maak samen met veteranen een reis langs hun herinneringen. Ga mee op missie en beleef het vertrek, het kampleven, de werkzaamheden, het contact met de bevolking en de terugkeer.

Colofon

Veteranen hebben Nederland gediend onder oorlogsomstandigheden en tijdens vredesmissies. Zij verdienen daarvoor erkenning en waardering niet alleen van de overheid maar ook van de samenleving.

De interactieve missiekaart is gemaakt in opdracht van het Nationaal Comité Veteranendag. Met deze kaart kunnen scholieren en andere geïnteresseerden zich laten informeren over wat veteranen beleven en voelen vóór, tijdens en na de militaire inzet. Met deze kennisoverdracht groeit begrip, erkenning en waardering voor de inzet van alle 115.000 Nederlandse veteranen.

Deze missiekaart toont een beperkte selectie uit de ruim honderd militaire missies die in opdracht van de Nederlandse regering zijn uitgevoerd, van de Tweede Wereldoorlog tot en met Mali. De informatie wordt gepresenteerd in beeld, tekst en interviews met veteranen. Zij lichten hun eigen missie toe vanuit verschillende aspecten: het vertrek, het kamp- en dagelijks leven, de contacten met de lokale bevolking, de communicatie met thuis en het leven na de terugkeer.

Beeldmateriaal is afkomstig van onder andere:
Ministerie van Defensie
Met dank aan RTL Nederland
Foto: René van Bakel/ASAblanca.com

Uiterste zorg is besteed aan het verkrijgen van toestemming voor gebruik van beeld en tekst. Zijn er desondanks vragen of vermeende tekortkomingen, neemt u dan contact op met info@veteranendag.nl

Ook voor andere vragen en opmerkingen kunt u terecht op info@veteranendag.nl

Opdrachtgever: Stichting Nederlandse Veteranendag, Den Haag
Concept, interviews, ontwerp en realisatie: Studio Louter, Amsterdam
Historische bronnen en teksten: Joris Smeets, Amsterdam

Speciale dank aan alle veteranen die meegewerkt hebben aan de website:

Elie Schilt
Andreas Schelfhout
Boudewijn Kok
Rinke Wagenaar
Rieks Kooistra
Willem Greven
Anne Marije Haagendoorn
Olav Veldhuizen
Renée van Pamelen
Mike van de Vondervoort
Roy Schuurmans

Verschenen in 2014